0 votos
Κάντε, έναν παραλληλισμό με τους αθλητές, οι οποίοι υποβάλλονται σε ελέγχους anti-doping. Αν βρουν τρόπο να "ξεγελάσουν" τους μηχανισμούς ελέγχου, τότε – ακόμη κι αν είναι ύποπτοι – δε μπορούν να κατηγορηθούν για κάτι! Κάτι παρόμοιο λοιπόν ισχύει και με τα "ύποπτα" μέλια.

You get unique plagiarism-free papers We ensure timely delivery of all assignments Papers are of unmatchable quality We can handle assignments of any deadline We have a pool of skilled, experienced native English writers The minimum requirement to be a writer with our company is to have a bachelors degree Writers go through rigorous tests and mentorship You get a subject-relevant academic writer We ensure strict adherence to paper instructions We can handle tackle bulk assignments We charge fair and reasonable prices We offer awesome discounts to our clients Our customer support is available 24/7 You get superb grades consistently We guarantee 100% privacy and confidentiality We are 100% legit Customer satisfaction is our core priority You can communicate directly with the writer Our quality assurance department ensures your papers quality is top-notch We have secure payment methods.

The client can upload extra material and include additional instructions from the lecturer. You communicate with the writer and know about the progress of the paper. The client can ask the writer for drafts of the paper.

因此, 一般的推荐是在2.2之前, 使用 HttpClient , 因为其bug较少. 在2.2之后, 推荐使用 HttpURLConnection , 因为API简单, 体积小, 并且有压缩和缓存机制, 并且Android团队后续会继续优化 HttpURLConnection .

Εμπιστευθείτε τη γεύση και την όσφρησή σας. Βεβαίως, κάτι τέτοιο προϋποθέτει να έχετε κατά μία έννοια εκπαιδευτεί στη γεύση του αυθεντικού μελιού.

1) Τι είναι καιρός ; - Καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας της γης σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο απο την άποψη της θερμοκρασίας, της πίεσης , της υγρασίας και του ανέμου . 2) Τι είναι μετεωρολογία; - Η μετεωρολογία αποτελεί κλάδο των φυσικών επιστημών με κύριο αντικείμενο την έρευνα της ατμόσφαιρας στο σύνολο της και των φαινομένων ποου συμβαίνουν σε αυτήν . 3) Τι είναι πρόγνωση καιρού ; - Με τον όρο πρόγνωση καιρού εννούμε τη διαδικασία της πρόβλεψης της εξέλιξης μιας φυσικής κατάστασης της τροπόσφαιρας στο μέλλον. Με άλλα λόγια οι υπολογιστές λύνουν μια σειρά απο πολύπλοκες εξισώσεις όπου τον ρόλο των διαφόρων παραμέτρων , παίζουν χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας (υγρασία, θερμότητα, ταχύτητα ανέμου κλπ). 5)Υπάρχει απεριόριστο ή περιορισμένου εύρους χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρόγνωση ; - Η πρόβλεψη του καιρού μπορεί να διαρκέσει 6-7 ημέρες .Μετά την 4η ημέρα ,η πρόβλεψη χαρακτηρίζεται μακροπρόθεσμη και αβέβαιη (ανα 6 ωρο) 6) Γιατί η πρόγνωση είναι αναγκαία στην ζωή μας ; και σε ποιούς τομείς ; - Η πρόγνωση του καιρού είναι αναγκαία στους παρακάτω τομείς : α)στον τουρισμό , β) στην γεωργία , γ)στην ναυτηλια, δ)στην κτηνοτροφία , ε) στην αεροπορία 7) Υπήρχε πρόγνωση στην αρχαία Ελλάδα ; - Τον 5ο αιώνα π.Χ έλληνες φιλόσοφοι και αστρονόμοι άρχισαν να παρακολουθούν τα καιρικά φαινόμενα .Έκαναν σατιστική πρόγνωση με την σύνταξη ημερολογίων που είναι γνωστά ως παραπήγματα. Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με τον καιρό και καθόρισε τον όρο ''Μετεωρολογία'' που σήμαίνει 'λόγος περί ατμόσφαιρας' 8)Πως γίνεται η πρόγνωση καιρού ; ---->επιφάνεια : ανεμόμετρα , βαρόμετρα - Μετεωρολογικά όργανα ----> ατμόσφαιρα : βολιδοαερόστατα ,δορυφόροι,πυραύλους. 4) Ποιά είναι η σχέση της μετεωρολογίας με τα μαθηματικά ; - Τα μαθηματικά παίζουν μείζονα ρόλο στη μετεωρολογία και κυρίως στην διαδικασία πρόγνωσης .Αυτή γίνεται μέσω υπολογιστών μηχανών που τρέχουν συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα.
por (120 puntos)

Preguntas relacionadas

0 votos
0 respuestas
0 votos
0 respuestas
0 votos
0 respuestas
0 votos
0 respuestas
preguntado por DesmondWeiss (160 puntos) Feb 4
Saludisima Consultas
es el sitio donde puedes consultar tus problemas y recibir ayuda.

Redes sociales

Sitios interesantes

...